Canvis en la comunitat de coleòpters de vegetació a causa d'un incendi forestal al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Autors/ores

  • Xavier Santos
  • Eduardo Mateos Frías
  • Amador Viñolas Saborit

Resum

A la conca mediterrània, els incendis han desenvolupat un paper fonamental en l'estructuració del paisatge i en la composició de les comunitats d'organismes. En el futur, s'espera que aquest tipus de pertorbació augmenti en extensió i freqüència, un fet que pot afectar el manteniment de la diversitat en els espais naturals mediterranis. En el present treball, s'ha analitzat la resposta dels coleòpters de vegetació a l'impacte d'un incendi forestal produït l'agost del 2003 en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La primavera del 2007 es va realitzar un mostreig amb mànega entomològica en un total de 24 estacions de mostreig, que comprenen una zona control (no cremada) i quatre zones cremades amb diferent gestió postincendi. S'han fet mesures de diversitat alfa (índexs de Margalef, d'uniformitat i de Simpson) i gamma (nombre total d'espècies en la zona d'estudi), així com anàlisis multivariants (anàlisis de components principals, PCA) utilitzant les dades d'abundància de les espècies de coleòpters en les diferents estacions de mostreig. Es varen obtenir 876 exemplars de coleòpters pertanyents a 75 espècies. Els resultats indiquen un augment general de l'abundància i de la riquesa d'espècies en les zones cremades respecte de la zona control i un augment net de la diversitat gamma en el conjunt de l'àrea mostrejada."Les espècies més abundants en la zona control s'han reduït molt o han desaparegut de les zones cremades. Igualment, s'han detectat moltes espècies exclusives d'una sola zona (33). L'augment del nombre total d'espècies (diversitat gamma) i l'alt nombre d'espècies exclusives poden ser atribuïts a l'heterogeneïtat de l'hàbitat (bosc respecte de zona oberta), però també a les diferències entre zones incendiades com a conseqüència de l'aplicació de diferents tractaments postincendi. El nostre estudi reforça la idea que l'heterogeneïtat paisatgística pot redundar en el manteniment de la biodiversitat dels ecosistemes mediterranis

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2010-04-06

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna