Diversitat isoenzimàtica de la flora vascular silvestre dels Països Catalans

Autors/ores

  • Jordi López i Pujol
  • Maria Bosch i Daniel
  • Joan Simon Pallisé
  • Cèsar Blanché i Vergés

Resum

Els Països Catalans presenten una elevada diversitat florística, amb més de 4.500 tàxons i una taxa mitjana d'endemicitat al voltant del 5 %. En el present estudi s'ha dut a terme una síntesi de les dades publicades fins a la data referides a diversitat genètica isoenzimàtica en tàxons endèmics o aquells amb poblacions situades dins els Països Catalans. Dels 36 tàxons analitzats, se'n desprenen uns nivells relativament elevats de variabilitat genètica (P = 28,85 %, A = 1,46, He = 0,112 per als tàxons diploides), encara que amb un percentatge prou important (al voltant del 6 %) d'al·lels rars per població, unes taxes elevades de consanguinitat (FIS = 0,245) i una divergència genètica entre poblacions prou significativa (GST = 0,248). Les causes d'aquests patrons, juntament amb la seva relació amb diferents característiques biològiques i ecològiques dels tàxons catalans, s'analitzen detingudament.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2008-07-11

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna