Interrupció del creixement en la hibernació del gripau corredor (Epidelea calamita) en zones semiàrides

Autors/ores

  • Delfí Sanuy i Castells
  • Neus Oromí
  • Ricard Blanco
  • Ulrich Sinsch

Resum

Les particularitats de les poblacions amfíbiques que viuen en zones semiàrides sotmeses a un alt estrès ambiental es posen de manifest mitjançant estudis d'esqueletocronologia. L'estudi pretén avaluar la correlació histològica entre les marques de creixement (lines of arrested growth [LAG]) que es visualitzen en les falanges dels dits i l'edat d'individus de gripau corredor (Epidelea calamita). Existeix una correspondència entre el nombre de LAG i el nombre d'hibernacions, de manera que, en un principi, s'entén cada una de les línies com un any de vida de l'individu. En els resultats trobats mitjançant l'anàlisi dels talls de les falanges, s'aprecien un conjunt de línies múltiples que es consideren com una hibernació interrompuda per petits creixements durant els períodes més càlids de l'hivern i en certa part també per les ocasionals precipitacions. Els resultats obtinguts suggereixen l'existència d'un patró de creixement, en les poblacions d'amfibis en zones semiàrides, diferent de qualsevol altre trobat en amfibis de zones temperades.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2007-08-28

Número

Secció

Sistemes i Processos