Estudio de los "Buccinacea" "(Neogastropoda: Gastropoda)" del Plioceno de l'Empordà (Catalunya). Descriptiva y sistemática

Autors/ores

  • Jordi Martinell

Resum

En el present treball es descriuen i figuren 13 espècies de Buccinacea (Neogastropoda, Gastropoda) procedents del Pliocè de l'Empordà. Per a realitzar aquest estudi s'han tingut en compte tant les troballes de camp noves com les ja existents i dipositades bé a colleccions particulars bé a oficials.
Quan el nombre d'individus ho ha permès, la descriptiva ha estat acompanyada de les següents dades numèriques: mida mínima (m), mida màxima (M), mida mitjana (x), desviació típica (s), variància (s2), intervals de la mitjana i de la variància, així com el coeficient de correlació (r), per a cada estadi de creixement.
A causa de la confusió que s'ha creat amb la proliferació de gèneres i subgèneres dels Nassariidae, molts dels quals no estan ben definits, s'ha optat per considerar algunes espècies com a pertanyents al gènere Nassarius en el seu sentit més ampli.

Descàrregues

Publicat

2005-05-12

Número

Secció

Articles