Primera proposta d'índex del valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l'avaluació ambiental estratègica

Autors/ores

  • Joana Llinàs
  • Jordi Carreras i Raurell
  • María José Cordobilla
  • Ferran Rodà i de Llanza
  • Josep Maria Ninot i Sugranyes
  • Albert Ferré
  • Empar Carrillo i Ortuño
  • Joan Pino i Vilalta
  • Joan Marull

Resum

Es presenta la primera fase de desenvolupament conceptual i metodològic de l'índex del valor del patrimoni natural (IVPN), un índex d'expressió cartogràfica que pretén avaluar el conjunt del territori català amb criteris homogenis, per tal que sigui utilitzable en l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes. La principal informació de base correspon a la cartografia dels hàbitats de Catalunya (escala 1:50.000), triada per la seva resolució espacial i temàtica i perquè cobreix la totalitat de Catalunya, i complementada amb informació bibliogràfica i cartogràfica diversa. S'ha dut a terme una selecció experta de variables florístiques i fitocenològiques, corològiques, ecopaisatgístiques i de servei ecològic, que s'han disposat en un sistema jeràrquic amb divuit indicadors de base, quatre índexs parcials i un 'l'IVPN' de total. El treball també presenta, de forma sumària, algunes valoracions relatives al mètode, els resultats obtinguts i les possibilitats d'ús en la planificació i la gestió territorials.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2006-01-27

Número

Secció

Regiment de la cosa nostra natural