Aportació al coneixement de les bardisses humides a Catalunya

Autors/ores

  • Neus Villegas i Alba

Resum

Aquest treball tracta de les bardisses d'ambients frescals que formen la vorada de boscos humits. Descrivim tres noves associacions, de les quals comentem l'ecologia i la distribució, la sintaxonomia, la composició florística, l'estructura, la fisiognomia i la dinàmica. La comunitat de caràcter més atlàntic, el Rubetum hirto-radulae, és una bardissa lligada sobretot a les fagedes, mentre que el Clematido-Rubetum vigoi mostra un caràcter submediterrani i s'estén pel territori de la fageda i pel de la roureda. Totes dues comunitats són pròpies de la muntanya mitjana pirinenca i prepirinenca i d'altres àrees del territori de la fageda, mentre que l'associació Brachypodio- Rubetum caesii té una distribució més àmplia, des de l'estatge montà dels Pirineus fins a la terra baixa mediterrània, i es troba lligada a diversos boscos humits. A banda de la descripció d'aquestes tres comunitats, presentem una taula sintètica en la qual incloem altres bardisses relacionades amb aquestes per la seva ecologia, fisiognomia o des del punt de vista sintaxonòmic.

Descàrregues

Publicat

2004-11-15

Número

Secció

Articles