Informació del territori i càlcul de l¿escolament superficial mitjançant el model HEC-1. Aplicació al mapa de sòls 1:50.000 de la conca de Canalda (el Solsonès)

Autors/ores

  • Josep Estruch i Guix

Resum

L'HEC-1 és un model empíric de simulació hidrològica de conques d'àmplia difusió. Actualment, es troba disponible conjuntament amb el programari WMS (Watershed Modeling System), que disposa de diferents eines que faciliten el processament de les dades del territori. Abans de fer la modelització d'una conca és necessari obtenir dades del territori per fer una correcta parametrització del model. L'escala d'entrada (grau de generalització) de les dades influirà en els càlculs de l'escolament superficial realitzats en la simulació. El model HEC-1 s'ha aplicat a la conca de Canalda (el Solsonès) de 66 km2 per conèixer la influència de generalitzar els paràmetres d'entrada (usos i tipus de sòls i divisió en subconques) en el càlcul de l'escolament superficial. Per aplicar el model ha estat necessari dur a terme un reconeixement i estudi dels sòls de la conca, fent un èmfasi especial en les propietats físiques, la distribució i extensió dels sòls, obtenint el mapa de sòls de la conca a escala 1:50.000. El procés de generalització de les dades d'entrada s'ha efectuat partint de l'escala base 1:50.000 i passant a les escales 1:100.000 i 1:200.000. En les simulacions practicades s'observa que el grau de generalització de les dades d'entrada té efecte en l'hidrograma de sortida de la conca: en passar a escales més petites s'aprecia un retard en la punta de l'hidrograma i una reducció de l'aportació total i del cabal punta.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2004-03-02

Número

Secció

Articles