Les Associacions de coralls plans (Scleractinia) de la plataforma carbonatada de Sant Corneli, unitat sud-pirinenca central (Cretaci superior, Santonià)

Autors/ores

  • Francesc Xavier Valldeperas i Hernàndez

Resum

S'estudien les associacions de coralls plans del Santonià procedents dels Pirineus catalans. Les associacions formen litosomes lenticulars de reduïda potència caracteritzats per un empaquetament dens de coralls colonials autòctons d'hàbit coral'lí pla (laminar i tabulolenticular). La riquesa específica és alta (27 espècies), però la diversitat és relativament baixa, amb el domini del 73 % de l'espècie Elasmofungia comoserioides Alloiteau. Els coralls devien créixer en aigües tranquil'les i poc il'luminades, protegides de la sedimentació, i colonitzarien substrats tous, en fons horitzontals i relativament profunds. L'augment episòdic de la taxa de sedimentació provocaria una substitució més o menys progressiva dels coralls plans per rudistes (bivalves) i coralls domàtics, millor adaptats a les noves condicions. Aquests tipus de biofàcies poden ser considerades com a bons indicadors paleoambientals de medis caracteritzats per: (1) una baixa intensitat de la llum, (2) una reduïda taxa de sedimentació, (3) un hidrodinamisme poc energètic, i (4) ser d'aigües relativament profundes.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2004-03-01

Número

Secció

Articles