Catàleg de plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya. II. Tàxons no endèmics en situació de risc

Autors/ores

  • Ignasi Soriano i Tomàs
  • Llorenç Sáez i Goñalons

Resum

Aquest és el segon dels articles d'una sèrie dedicada a les plantes vasculars rares o amenaçades de Catalunya. Hi cataloguem 114 tàxons de rang específic o subespecífic no endèmics del NE de la península Ibèrica i terres adjacents, i n'avaluem l'estat de conservació atenent els criteris de la UICN (1994). Dels tàxons indicats, 12 es consideren extingits al territori català (RE), 4 es troben en perill crític (CR), 11 en perill (EN), 66 són vulnerables (VU) i 21 no estan prou estudiats (DD). Dins de les categories de risc més alt, destaquen les plantes d'ambients humits de terra baixa (aigües continentals, aiguamolls, marjals), en forta regressió en el decurs dels darrers decennis. Malauradament, com en el cas dels endemismes, només una petita part de les plantes del catàleg gaudeix de protecció legal.

Descàrregues

Publicat

2004-03-01

Número

Secció

Articles