Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1876) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) i Stephanitis lauri Rietchel, 2014 (Hemiptera: Tingidae): dues espècies exòtiques que s’han estès per tota la conca hidrogràfica de la riera de Tossa (La Selva, Girona, NE Espanya)

Autors/ores

  • Josep M. Riba Flinch

Paraules clau:

propagació, espècie invasora, plantes hoste, lloredes, laurisilves, Catalunya.

Resum

En els seguiments fets dins la conca hidrogràfica de la riera de Tossa (Girona), amb 39 km2 de superfície, 2 rieres i 20 torrents, s’han trobat atacs del perforador d’ambrosia Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1876) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) sobre 22 espècies vegetals que pertanyen a l’àmbit forestal i la majoria són d’interès en hàbitats de ribera. La planta hoste més afectada ha estat el llorer (Laurus nobilis, observat en el 54,4 % dels punts amb infestacions) i, amb molta menys freqüència, s’han vist afectats el vern (Alnus glutinosa; 7,6 %), l’om (Ulmus minor; 6,3 %), l’avellaner (Corylus avellana; 6,3 %) i el cirerer (Prunus avium; 5,7%). Aquest insecte perforador s’ha trobat en 107 punts dins la conca, des dels 3 m d’altitud fins als 432 d’altitud que té un punt de la part més alta del torrent d’Aiguafina. Per altra banda, el tigre del llorer Stephanitis lauri Rietchel, 2014 (Hemiptera, Tingidae) ha mostrat un grau d’atac molt més alt i molt més estès en els llorers de les dues rieres i dels torrents de la conca. Des de les primeres deteccions a Catalunya de l’estiu del 2020, a Banyoles, en el cas de X. compactus, i a Lloret de Mar, en el de S. lauri, aquestes dues espècies exòtiques han tingut una ràpida propagació per diverses comarques de les províncies de Girona i Barcelona, amb gran capacitat colonitzadora i invasora, tal com s’espera de les espècies considerades plagues. Aquestes situacions perilloses generen alertes i preocupacions ambientals. Cal advertir sobre les negatives perspectives de futur del llorer en els ecosistemes forestals de ribera i de barrancs, així com en les lloredes i les laurisilves.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna