Caracterització de la comunitat de carnívors a l’EIN Massís de les Salines

Autors/ores

  • Pau Federico

Paraules clau:

Carnívors, les Salines, fototrampeig, abundàncies, presència, turó europeu, marta.

Resum

L’Espai d’Interès Natural (EIN) del Massís de les Salines és una de les zones més desconegudes de l’Alt Empordà degut a la seva situació i orografia. Es tracta d’una serralada transfronterera amb hàbitats pirinencs i mediterranis on hi trobem el límit de distribució de moltes espècies de fauna i flora. Un dels grups taxonòmics més desconeguts a la zona, degut als seus hàbits nocturns i a la gran massa forestal present al territori, és el dels carnívors. Aquest ordre de mamífers juga un paper clau als ecosistemes, perquè actua com a regulador de les seves preses (Terborgh et al., 2013) i perquè algunes de les seves espècies actuen com a dispersadores de llavors (Rosalino et al., 2010). L’objectiu del present estudi és recollir totes les dades sobre carnívors de l’EIN esmentat generades pel propi autor amb la tècnica del fototrampeig des de l’any 2017 fins al 2022, entre les quals n’hi ha d’obtingudes a la parcel·la del massís de les Salines dins el Pla de seguiment del gat fer i altres mesocarnívors (Grup FELIS, ICHN). A partir de tota aquesta informació s’ha generat un llistat d’espècies de carnívors presents a l’EIN i una taula i dos gràfics que expressen les abundàncies relatives de totes les espècies de mamífer que s’hi van detectar. Com a resultat remarcable, cal fer menció de la presència del turó (Mustela putorius Linnaeus, 1758), una espècie amenaçada i catalogada com a «en perill d’extinció» a Catalunya, i de la marta (Martes martes Linnaeus, 1758), una espècie de la qual s’ha observat, en els últims anys, que no és una especialista de boscos d’alta muntanya, sinó que es pot trobar a cotes més baixes i cada cop és més freqüent trobar-la-hi (Sayol et al., 2015; Federico, 2019; Guixé et al., 2020).

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna