Aportació al coneixement del catàleg liquènic del Parc de la Serralada Litoral

Autors/ores

  • Enric Alonso

Paraules clau:

granitoides, líquens saxícoles, líquens epífits, líquens terrícoles, regió mediterrània.

Resum

Aquest estudi pretén millorar el coneixement dels líquens del Parc de la Serralada Litoral. Per a tal fi, s’han prospectat 18 localitats, intentant representar la majoria d’ambients naturals existents. D’un total de 825 mostres recol·lectades, s’han pogut identificar 171 tàxons. D’aquests, 4 són primeres citacions per a Catalunya (Bellicidia incompta, Porina ahlesiana, Sarcogyne oceanica i Usnea flammea), i 62 ho són per a l’esmentat Parc. Per altra banda, destaquem l’interès liquenològic de les localitats 5 (Roques d’en Vivó, a Cabrils), 6 (pradells de teròfits, a la Roca del Vallès) i 12 (pedrera de la Mercè, a Santa Maria de Martorelles). Les dues primeres per l’abundància de líquens saxícoles i terrícoles i l’interès natural de la zona, i el tercer, addicionalment, per la presència d’espècies poc freqüents al nostre país.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna