Noves aportacions al coneixement de la flora vascular del massís del Montseny (Catalunya, NE de la península Ibèrica)

Autors/ores

  • Josep Maria Panareda Clopés
  • Pere Barnola Echenique
  • Josep Gesti Perich

Paraules clau:

flora vascular, massís del Montseny, Catalunya, península Ibèrica.

Resum

Aportem dades sobre la flora vascular del massís del Montseny, constatant la presència de 25 tàxons (13 d’autòctons i 12 d’al·lòctons) que no hi havien estat citats anteriorment i de 4 espècies autòctones més de les quals només existien citacions antigues que no s’havien pogut corroborar en els diferents catàlegs florístics posteriors del Montseny. Indiquem Silene colorata per primera vegada a Catalunya.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna