Anàlisi genètica de la truita comuna, Salmo trutta L., a la conca alta de la Noguera Ribagorçana

Autors/ores

  • Núria Sanz Ball-llosera

Resum

L'anàlisi genètica de cinquanta loci proteics ha permès estudiar l'estructura poblacional de la truita comuna a l'alta Noguera Ribagorçana, incloent-hi part del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els resultats obtinguts indiquen una important diferenciació genètica entre les mostres, que és conseqüència dels diferents graus d'introducció de peixos originaris de repoblació. La incidència de les repoblacions és menor fora del Parc Nacional, en àrees explotades i intensament repoblades. Sembla que en aquestes àrees la pesca extreu els exemplars repo-blats abans que aquests s'incorporin al grup reproductor de la població receptora. En el Parc Nacional la incidència de les repoblacions és més elevada. Aquí, l'establiment d'una població al'lòctona al barranc de Morrano, representa el principal perill per a la conservació de la diversitat genètica de l'espècie i la integritat de tot l'ecosistema. Aquests resultats posen de manifest importants errades de gestió tant en les àrees de pesca com en el Parc Nacional.

Descàrregues

Publicat

2004-03-03

Número

Secció

Articles