Informatització de l'herbari de la Universitat de Girona (UdG)

Autors/ores

  • Lluís Polo Albertí
  • Lluís Vilar Sais
  • Joan Font Garcia
  • Conxi Rodríguez-Prieto
  • Miquel Campos

Resum

L'herbari de la UdG consta de més de 12.000 plecs de plantes vasculars i 3.200 d'algues bentèniques marines, actualment en procés d' informatització mitjançant FilcMaker Pro 2.0 per Macintosh. S'ha elaborat un programa anomenat HGI que permet utilitzar el fitxer tesaurus TEFLORA del programa BDORCA (Font, 1992), corresponent al catàleg de plantes vasculars dels Països Catalans. Al fitxer, s'hi han afegit nous camps corn la família, la forma vital i la corologia. L'estructuració d'aquest programa permet, a més de les funcions pròpies de gestió d'un herbari, el traspàs de la inforrnació introduïda a la base de dades BDORCA.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-09

Número

Secció

Ofici de Naturalista