La Biogeografía histórica y la interpretación de la biodiversidad: algunas reflexiones metodológicas

Autors/ores

  • Mario Zunino

Resum

Malgrat que la idea de biodiversitat es fonamentalment un concepte, ecològic, es prou evident que la complexitat biològica és el resultat del procés d'evolució orgànic en l'espai i en el temps. Aquesta consideració ens porta a la pregunta següent: de quina manera pot contribuir la biogeografia històrica a la comprensió de la biodiversitat?
Amb el propòsit de respondre a aquesta qüestió, dos conjunts imaginaris (però possibles) de societats d 'escarabats piloters foren analitzats, aplicant, la fórmula de Shannon-Wiener a diferents tipus de dades (nombre d'individus per espècie, per patró de comportament, i per patró biogeogràfic). La comparació dels resultats suggereix que aquest mètode pot ser recomanable per discriminar entre els factors ecològics i els factors històrics que condicionen 1'organització de les societats i, a més, per abordar problemes més generals, corn són les convergències entre ecosistemes separats en l'espai i les redundàncies funcionals entre espècies.

Descàrregues

Publicat

2005-05-11

Número

Secció

Ofici de Naturalista