El Delta de l'Ebre, una àrea geològica amenaçada

Autors/ores

  • Oriol Riba i Arderiu
  • Jordi Serra i Raventós

Resum

Clam d'alarma destinat a revelar la crisi geològica i ambiental que sofreix el delta de l'Ebre. Crisi atribuïble, per una part a agents naturals, comuns a tots els deltes del món, i a causes humanes, per l'altra, les quals són més particulars al nostre delta. Les causes naturals de crisi són essencialment la suhsidència, la pujada eustàtica del nivell de la mar i els canvis climàtics. El delta de l'Ebre ha estat un espai natural pràcticament verge fins a la fi del s.XIX. La primera intervenció humana va ésser la posada en regadiu de les maresmes en arrossars. La segona, la construcció dels embassaments fluvials propers al delta, amb els efectes provocats per la detracció de sediments i la laminació de les riuades. Finalment, la tercera, està essent, la progressiva conversió de l'espai deltaic en un país hortícola, dessecat, el desviament d'importants cabals d'aigua dolça, la implantació d'una població humana permanent, la construcció d'urbanitzacions turístiques i de ports esportius. Tot plegat duu a una destrucció retractiva de la costa, amb pèrdua d'espai, a la salinització superficial dels aqüifers i del mateix buc del riu, acompanyada d'una alarmant pol'lució química del delta i de l'aigua marina que l'envolta; a l'alteració o destrucció dels ecosistemes d'un espai declarat, amb migradesa, part natural.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-23

Número

Secció

Sos, Sos