Pautes de distribució de les espècies de la família Portunidae (Crustacea: Brachyura) al fons de substrat tou de la Mediterrània nord-occidental

Autors/ores

  • Pere Abelló i Sala

Resum

S'estudien les pautes de distribució de les diferents espècies de crancs de la família Portunidae capturades en fons de substrat tou al litoral català a partir de dades obtingudes durant campanyes de recerca pesquera. Un total de vuit espècies han estat detectades: Carcinus mediterraneus, Liocarcinus depurator, Liocarcinus maculatus, Liocarcinus puber, Liocarcinus vernalis, Liocarcinus arcuatus, Macropipus tuberculatus i Portunus hastatus. L'estudi s'ha centrat en les tres espècies més comunes i abundants: L. vernalis, L. depurator i M. tuberculatus. L. Vernalis va presentar les màximes abundàncies en fons sorrencs de la plataforma continental, mentre que L. Depurator es va trobar fonamentalment als fons de fang de la plataforma, amb densitats baixes al talús. M. tuberculatus es va presentar bàsicament als fons de fang del talús superior i meitat inferior de la plataforma. La proporció de mascles va augmentar amb la profunditat a L. vernalis. A L. Depurator, les més altes proporcions de femelles es varen trobar al talús superior, com a M. tuberculatus. En aquest, la proporció de mascles va ser superior als extrems de profunditat del rang de distribució de l'espècie. A L. Vernalis i L. Depurator, el reclutament té tendència a tenir lloc als estrats de menor profunditat del rang de distribució de les espècies. A M. tuberculatus tendeix a tenir lloc al talús superior mentre que les talles més grans tendeixen a trobar-se a la plataforma profunda.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-20

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna