A Computer program for estimating population size by the removal method

Autors/ores

  • Emili García-Berthou

Resum

Es presenta un programa informàtic REMOVAL en llenguatge BASIC per a l'estimació de grandària poblacional mitjançant el mètode removal (mètode de captures successives per a poblacions tancades i esforç de mostreig constant), d'ús en un entorn VAX/VMS. El prograrna segueix el mètode de màxima versemblança, controlant les conditions d'error i les fórmules apropiades, i proporciona estimacions de grandària poblacional i capturabilitat, amb les corresponents desviacions típiques i els coeficients de variació, i dos estadístics de bondat d'ajustament amb els seus nivells de significació. S'utilitzen dades d'experiments removal per al peix ciprinodontid Aphanius iberus als aiguamolls de l'Alt Empordà per a exemplificar l'ús del programa.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-20

Número

Secció

Ofici de Naturalista