Dues noves comunitats de Thero-Brachypodion a les Terres Catalanes

Autors/ores

  • Carme Casas i Arcarons
  • Roser Guàrdia Rúbies
  • Josep Maria Ninot i Sugranyes

Resum

Hom descriu dues noves comunitats terofítiques: Clypeolo-Psiluretum i Brachypodio- Stipetum euphrasio-centaurietosum. La primera apareix a la Noguera sobre sòls molt superficials, i sembla lligada al clima mediterrani força continental i sec de la zona. Es tracta d'un pradell quasi exclusivament terofític, de cicle curt, que pot ser inclòs dins l'Asterisco-Velezienion. L'altra es fa a la Plana de Vic, de clima sensiblement més humit i fresc, però lligada també a sòls molt prims. En aquest cas, tot i que els teròfits solen dominar, sovint els camèfits i hemicriptòfits adquireixen certa importància. Florísticament, la comunitat és relativament propera al Brachypodio-Stipetum, prat dens dominat per Stipa Iberica, bé que la nova comunitat se'n diferencia tant per la fisiognomia com per la composició florística.

Descàrregues

Publicat

2005-06-03

Número

Secció

Articles