Premiers pycnogonides cótiers du détroit de Gibraltar (coté ibérique)

Autors/ores

  • Tomàs Munilla León

Resum

Ha estat estudiada una collecció de 107 picnogònides costaners, recollits entre la superfície i els 12 m de fondària (nivells mediolitoral i infralitoral) sobre substrats diversos, que ban proporcionat 11 espècies pertanyents a 7 gèneres i 5 famílies. Les espècies més abundants són Achelia echinata, Ammothella longipes i Callipalene emaciata. Hom comenta llur distribució europea. Aquesta fauna sembla totalment mediterrània.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-04-28