Fine structure of the deferent duct and the seminal vesicle of "Diaptomus conexus" (Crustacea: Copepoda)

Autors/ores

  • Mercè Durfort i Coll
  • Montserrat Poquet i Miquel
  • Maria Gràcia Bozzo Duran

Resum

L'estudi ultrastructural de les cèllules que formen els tres trams anatomies del conducte deferent demostra el seu caire secretor. I efectivament, les cèllules epitelials presenten un reticle endoplasmàtic rugós molt desenvolupat, nombrosos dictiosomes alhora que dues poblacions de mitocondris.
La riquesa d'estructures vesículo-membranoses minva a mesura que ens apropem a la vesícula seminal. Existeix, com és lògic, un parallelisme entre el desenvolupament de les estructures implicades en la síntesi i els grànuls de secreció formats per aquestes cèllules.
Els grànuls de secreció, uniformement densos als electrons, ocupen gran part de l'àrea apical de les cèllules i són molt més nombrosos en les cèllules dels trams proximal i mitjà que no en les del tram distal i en les de la vesícula seminal.
Els grànuls de secreció formats i lliurats per les cèllules epitelials del conducte deferent, juntament amb productes elaborats a nivell del testicle, són responsables de la formació de la cutícula, de la regió central i dels diversos materials que constitueixen la paret i el contingut dels espermatòfors.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-03