Caracterització geobotànica i validació fitosociològica de diversos sintàxons de prats de dall higròfils (ord. Deschampsietalia cespitosae) i mesohigròfils (ord. Trifolio-Hordeetalia) de Catalunya i de l'Europa occidental

Autors/ores

  • Gabriel Mercadal i Corominas

Resum

Presentem sintèticament una part dels resultats fitogeogràfics descrits en la tesi doctoral de l'autor. En aquest cas, caracteritzem i validem diversos sintàxons de prats de dall higròfils (ord. Deschampsietalia cespitosae) i mesohigròfils (ord. Trifolio-Hordeetalia) del nord-est de Catalunya (incl. NE d'Espanya i SE de França) i de l'Europa occidental. En total, s'han estudiat 22 sintàxons a partir de taules sintètiques i anàlisis factorials de correspondències: 1 classe (Molino-Arrhenatheretea), 2 ordres (Deschampsietalia cespitosae; Trifolio-Hordeetalia), 4 aliances (Oenanthion fistulosae; Ranunculo-Oenanthion; Oenantho-Gaudinion all. nova; Alopecuro-Trifolion all. nova), 4 associacions i 11 subassociacions (Baldellio-Oenanthetum subass. alopecuretosum subass. nova; Gaudinio-Arrhenatheretum subass. narcissetosum, subass. festucetosum comb. nova, subass. lotetosum subass. nova, subass. lolietosum subass. nova; Ophioglosso-Oenanthethum subass. typicum, subass. oenanthetosum comb. nova; Geranio-Festucetum stat. novus subass. typicum, subass. arrhenatheretosum comb. nova, subass. gratioletosum subass. nova, subass. caricetosum subass. nova). Entre les noves aportacions fitosociològiques, cal destacar la descripció de dues noves aliances, i la separació dels prats de dall mesohigròfils de la Mediterrània catalanoccitana adscrits tradicionalment al Gaudinio-Arrhenatheretum (all. Arrhenatherion o Brachypodio-Centaureion segons l'autor, ord. Arrhenatheretalia) en dues associacions (Gaudinio-Arrhenatheretum i Geranio-Festucetum), així com la seva assignació a l'aliança Oenantho-Gaudinion i a l'ordre Trifolio- Hordeetalia (class. Molinio-Arrhenatheretea).

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2021-03-04

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna