Reunir totes les plantes de Catalunya. Adquisició de cinc herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer

Autors/ores

  • Laura Gavioli Institut Botànic de Barcelona (IBB, CSIC-ICUB)

Paraules clau:

herbaris, Font Quer, Cadevall, Trèmols, Vayreda, Salvador, Sennen

Resum

En aquest treball s’ha estudiat el paper que Pius Font i Quer tingué en l’adquisició dels herbaris Cadevall, Trèmols, Vayreda, Salvador i Sennen, analitzant els documents conservats en l’arxiu de l’Institut Botànic de Barcelona. S’ha intentat aprofundir en l’impacte que tingué Font i Quer, entre els anys 1919 i 1939, en la formació de l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona amb la gestió i l’organització de la cessió d’aquests cinc herbaris. A través de l’anàlisi de més de cent cinquanta cartes i  documents s’ha delineat l’estratègia, les polítiques, les eines, les relacions personals i l’argumentari utilitzats per Font i Quer. El treball ha permès mostrar un període significatiu del procés de professionalització en la gestió dels herbaris, les diferents estratègies comunicatives utilitzades i les tensions entre centre i perifèria en el procés d’institucionalització de la ciència a Catalunya.

Paraules clau: herbaris, Font Quer, Cadevall, Trèmols, Vayreda, Salvador, Sennen

Descàrregues

Número

Secció

Premis per a treballs de màster d'història de la ciència. Any 2019