El radiador de calefacció: entre la utilitat i l’estètica

Autors/ores

  • Francesc X. Barca Salom Institut d'Estudis Catalans

Paraules clau:

calefacció per aigua calenta o vapor, radiadors, tubs d’aletes

Resum

A mitjan segle xix, quan la calefacció centralitzada es va començar a aplicar en alguns edificis emprant vapor com a fluid, el radiador va utilitzar-se com a element d’emissió de la calor en un local. El sistema de calefacció centralitzada requereix un generador, que acostuma a ser una caldera, on s’escalfa el fluid, aigua o vapor, que, circulant per un circuit de canonades, ha de transportar la calor al lloc que ha de ser escalfat. Aquí és on hi ha d’haver un emissor pensat per a facilitar la transferència d’aquesta calor a l’aire del local. En els primers anys de desenvolupament d’aquesta tecnologia es feren servir dos tipus d’emissors: els tubs d’aletes i els radiadors. En aquest article tractarem de veure quin va ser l’origen i l’evolució dels radiadors així com les preocupacions estètiques i higièniques que es generaren arran de la seva aplicació.

Paraules clau: calefacció per aigua calenta o vapor, radiadors, tubs d’aletes

Biografia de l'autor/a

Francesc X. Barca Salom, Institut d'Estudis CatalansDescàrregues

Número

Secció

Articles