La introducció del càlcul diferencial a l’Espanya del segle XVIII. Tomàs Cerdà i la Teoria de Fluxions

Autors/ores

  • Joaquim Berenguer Clarià

Paraules clau:

Tomàs Cerdà, fluxions, segle XVIII, càlcul diferencial i integral

Resum

La nostra recerca està centrada en el desenvolupament i la difusió del càlcul diferencial i integral a l’Espanya del segle XVIII. La nostra tesi gira al voltant de la recepció d’aquest nou càlcul a Espanya a través de Tomàs Cerdà (1715-1791). Cerdà va ser un jesuïta català dedicat a l’ensenyament de les matemàtiques a Barcelona i a Madrid, a mitjans del segle XVIII, que va publicar diversos textos matemàtics i en va preparar molts d’altres per a la seva futura publicació. Un d’aquests manuscrits és un tractat sobre càlcul diferencial, el Tratado de Fluxiones, que és una adaptació d’un altre llibre, The Doctrine and Application of Fluxions (1750), del matemàtic anglès Thomas Simpson (1710-1761). De manera que l’objectiu d’aquest article és presentar les principals conclusions de l’anàlisi del paper de Cerdà en la introducció del càlcul diferencial i integral a l’Espanya del segle XVIII, a partir el seu Tratado de Fluxiones.

Paraules clau: Tomàs Cerdà, fluxions; segle XVIII; càlcul diferencial i integral

Descàrregues

Número

Secció

Articles