L’experiment d’escalfament de mercuri en la Rutbat al-ḥakīm de Maslama al-Qurṭubī

Autors/ores

  • Esteve Solà Sugrañes

Paraules clau:

alquímia, al-Àndalus o Alandalús, Maslama al-Qurṭubī, Rutbat al- ḥakīm, escalfament del mercuri, Lavoisier, química moderna

Resum

Aquest article analitza un fragment de la Rutbat al-ḥakīm de Maslama al-Qurṭubī, alquimista andalusí del segle x, en què es descriu un experiment d’escalfament de mercuri. Com a resultat de la recerca duta a terme s’edita i es tradueix el fragment esmentat a partir del manuscrit Beşirağa 505 del segle xiv; es revisa la interpretació que fa dels resultats i de les causes de la transformació produïda sobre la base del context cultural i científic de l’època, i es compara amb la proposada per Lavoisier en el segle xviii. S’aporta d’aquesta manera la descripció d’alguns conceptes bàsics i mètodes d’experimentació de l’alquímia àrab medieval i la corresponent referència en la química de finals del segle xviii, considerada com la base de la química moderna. L’article inclou també un apèndix amb la descripció codicològica del manuscrit esmentat i un altre amb la descripció d’una prova d’escalfament de mercuri a 110 °C.

Paraules clau: alquímia, al-Àndalus o Alandalús, Maslama al-Qurṭubī, Rutbat al-ḥakīm, escalfament del mercuri, Lavoisier, química moderna

Descàrregues

Número

Secció

Articles