Current state and challenges of science in today’s TV: A look on the interplay between supply and demand on European media markets

Autors/ores

  • Markus Lehmkuhl Institute for Media and Communication Studies

Paraules clau:

Ciència a la televisió, audiències de ciència, audímetre, grups focals

Resum

Aquest estudi avalua l’estat actual de la ciència a la televisió i els seus reptes de futur. Les avaluacions es basen substancialment en un parell de media studies empírics comparatius, publicats en l’última dècada, centrats bé en la producció de continguts de ciències a la televisió europea, bé en la recepció d’aquests continguts per part del públic europeu. Aquest treball integra ambdues perspectives en un quadre
complet per trobar la clau de la interacció bàsica entre l’oferta i la demanda de la ciència a la televisió. Es diagnostica que l’oferta de programes especialitzats depèn predominantment de canals públics amb finançament fort i convenientment estructurats, essent especialment clau la presència de petits canals públics especialitzats per explicar les diferències considerables en la programació a tota Europa. Es diagnostica, a més, que la demanda d’aquests programes per part del públic europeu en general no és suficient per estimular-ne la producció, particularment en el cas dels espectadors més joves, que mostren una manca rellevant d’interès. Per concloure, s’identifiquen els principals reptes a què s’enfronten els productors de televisió quan es tracta d’arribar a la major audiència possible.

Paraules clau: Ciència a la televisió, audiències de ciència, audímetre, grups focals

Descàrregues

Número

Secció

Dossier Monogràfic: Science on Television