Revista de l'Alguer, Vol. 1, Núm. 1 (1990)

I contrati di encartament ad Alghero tra il Cinque e Seicento

Anna Segreti Tilocca

Resum


La recerca sobre els encartaments, en principi, havia estat orientada cap a l'aclariment dels més importants aspectes jurídics d'aquesta figura contractual per altra banda unida a d'altres formes més difoses de contractació com els testaments i els actes de liberalitat. En aquests darrers ha estat individuat un natural lligam que ens ha permés d'oferir un panorama prou detallat de la condició femenina. Dins d'un aital marc no podien faltar les referències necessaries per a la comprensió de la complexa realitat socio-econòmica, en la qual els encartaments s'encaixen, i les anotacions relatives a les modificacions intervingudes dins el contracte en el temps i en el territori.

Text complet: PDF