Revista de l'Alguer, Vol. 4, Núm. 4 (1993)

La Cappella musicale di Alghero

Caterina Mureddu

Resum


L'article ens aproxima a la història de la institució de les capelles musicals a Sardenya, amb una particular atenció per la de l'Alguer. El paper que ocupa la capella algueresa és estretament relacionat amb la vida ciutadana; per tal com consisteix en un petit grup coral molt flexible en la seva formació i amb diferents funcions, que van des del servei musical a la catedral i a festes civils i religioses, fins a la participació en espectacles teatrals organitzats pels jesuïtes. El Mestre de la capella dirigia una escola de música per als joves, escola que probablement representava un recurs per a la formació d'altres entitats i per a la continuïtat de la mateixa capella, de la qual els algueresos eren tan orgullosos que la van mantenir viva fins a les portes del nostre segle.

Text complet: PDF