Revista de l'Alguer, Vol. 5, Núm. 5 (1994)

L'olivicoltura ad Alghero: il lessico del frantoio tradizionale

Irene Serra

Resum


Aquest assaig analitza una part de la tesi de llicenciatura que l'autora va elaborar sobre el conreu de l'olivera i en particular sobre la producció de l'oli a l'Alguer, en epoca moderna. La recerca li va permetre de recuperar un vocabolari molt interessanr, que avui malauradamenr, amb el desenvolupament de les noves tecnologies, s'esta perdent. En primer lloc emmarca en general la historia deIs molins d'oli tradicionals a l'Alguer; en descriu les diverses fases laborals i sobretot n'estudia el vocabulari "tecnic" relatiu a les maquines, els estris, l'oli, etc. D'aquest glossari, força exaustiu, recollit deIs darrers ancians memorialistes algueresos, amb l'adveniment de les noves tecnologies productives, alguns mots s'han perdut o bé han estat substituïts amb nous termes. L'estudi evidencia els elements comparatius respecte al molí d'oli catala, les alteracions fonetiques intervingudes en I'algueres per contacte amb els seus adstrats, els sardismes, etc., amb una aportació documental en català-alguerès del tot inèdita.

Text complet: PDF