Catalan Historical Review, No 2 (2009)

El Gran èxode del 1939 i d'altres exilis del segle XX

Enric Pujol i Casademont

Abstract


El tema de l'exili és encara poc valorat per la historiografia contemporània, malgrat ser una constant històrica i un fenomen
característic del segle xx. La Guerra Civil de 1936-1939 i el triomf franquista desencadenaren un exili sense precedents
en la història contemporània de Catalunya. Aquest exili fou clau en la preservació de la cultura catalana (perseguida
pel franquisme en els mateixos territoris catalans) i en la continuïtat de l'autogovern català, la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, fou una plataforma importantíssima per a l'oposició democràtica al franquisme, per bé que perdé pes polític
cap als anys seixanta. En aquells moments, però, es produïren, a causa de la lluita antidictatorial, noves tongades d'exilis
que ja no tenien res a veure amb la dinàmica de la guerra civil dels anys trenta. A la mort del dictador Franco, hi va haver
molts retorns, però la feblesa de la democràcia sorgida en el procés de transició política provocà noves sortides. Per poder
conèixer amb més detall una temàtica tan important, cal impulsar un procés d'institucionalització cultural que en possibiliti
l'estudi sistemàtic i cal també que l'anàlisi d'aquest fenomen es converteixi en objecte d'estudi prioritari per a la
historiografia i el conjunt de les ciències humanes.

Full Text: Text complet

INDEXED IN

ERIH PLUS · DOAJ · DIALNET · IBZ Online · InDICEs-CSIC · ISOC · LATINDEX Rebiun · RACO · Redib · Regesta Imperii · Scimago · Scopus

 

Creative Commons License


This work is subject to a Recognition - Non Commercial - Without derivative works Creative Commons 3.0 Spain license, unless the text, pictures or other illustrations indicate the contrary. License's full text can be read at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Readers can reproduce, distribute and communicate the work as long as its authorship and publishing institution are recognized and also if this does not entail commercial use or derivative work.

ISSN: 2013-4088 (electronic edition); 2013-407X (print edition)