Catalan Historical Review, No 2 (2009)

Algunes puntualitzacions sobre diversos aspectes de la història dels jueus a la història medieval

Eduard Feliu i Mabres

Abstract


L'establiment de jueus als Països Catalans és anterior a l'any 1000. En els segles xii-xiii molts jueus exerciren d'administradors
i financers al servei dels reis catalans, i com a delegats prop dels governs musulmans. En el segle xiii les comunitats
jueves s'escamparen per nombroses poblacions catalanes, on es dedicaren intensament a activitats comercials i menestrals.
La denominació hebrea de Sefarad es referia en aquells temps a les terres musulmanes, i mai no enclou Catalunya, la
qual formava un continuum polític, lingüístic i cultural amb els territoris de Provença. La denominació moderna de sefardites
és, doncs, anacrònica, quan es refereix als temps anteriors a l'expulsió de 1492.
Els jueus, que eren considerats des de temps antics un grup etnoreligiós a part, podien aplicar les seves pròpies lleis en
qüestions de dret privat i ensenyar la llengua i la cultura hebrees, bé que sempre tingueren el català com a llengua parlada.
Catalunya produí figures eminents de la cultura hebraica medieval: Jafudà ben Barzilay, Abraham ben Hasday, Salomó
ben Adret i Hasday Cresques, de Barcelona; Nissim ben Rovèn i Mossé ben Nahman, de Girona; Issac ben Sésset
Perfet, de Barcelona, però resident a València; Simon ben Sémah Duran, de Mallorca; i Menahem ha-Meïrí, de Perpinyà.

Full Text: Text complet

INDEXED IN

ERIH PLUS · DOAJ · DIALNET · IBZ Online · InDICEs-CSIC · ISOC · LATINDEX Rebiun · RACO · Redib · Regesta Imperii · Scimago · Scopus

 

Creative Commons License


This work is subject to a Recognition - Non Commercial - Without derivative works Creative Commons 3.0 Spain license, unless the text, pictures or other illustrations indicate the contrary. License's full text can be read at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Readers can reproduce, distribute and communicate the work as long as its authorship and publishing institution are recognized and also if this does not entail commercial use or derivative work.

ISSN: 2013-4088 (electronic edition); 2013-407X (print edition)