Lledó, Eulàlia, IES Les Corts i Grup NOMBRA, Espanya