Registre

Perfil
En quines revistes d'aquest lloc li agradaria registrar-se?
 • Acta numismàtica
  Sol·licitar els rols següents.
 • Col·loquis de Vic
  Sol·licitar els rols següents.
 • Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya
  Sol·licitar els rols següents.
 • Butlletí de la Secció Catalana de Metrologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Arxius de l’Institut de Ciències
  Sol·licitar els rols següents.
 • Medicina física
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Sanidad de Guerra
  Sol·licitar els rols següents.
 • Arxius d'odontologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ars Medica
  Sol·licitar els rols següents.
 • Instituto de Fisiología
  Sol·licitar els rols següents.
 • NouBiaix
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ciència. 2a època
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de la Societat Catalana d'Economia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Periodística
  Sol·licitar els rols següents.
 • Reports@SCM
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ciència
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica
  Sol·licitar els rols següents.
 • Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
  Sol·licitar els rols següents.
 • Arxiu de Textos Catalans Antics
  Sol·licitar els rols següents.
 • Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Ciències Socials / Catalan Social Sciences Review
  Sol·licitar els rols següents.
 • Calls
  Sol·licitar els rols següents.
 • Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
  Sol·licitar els rols següents.
 • Catalan Historical Review
  Sol·licitar els rols següents.
 • Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi
  Sol·licitar els rols següents.
 • Dossiers Agraris
  Sol·licitar els rols següents.
 • Contributions to Science
  Sol·licitar els rols següents.
 • Estudis Romànics
  Sol·licitar els rols següents.
 • Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació
  Sol·licitar els rols següents.
 • Educació Química
  Sol·licitar els rols següents.
 • Gazeta
  Sol·licitar els rols següents.
 • International Microbiology
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura Clàssica
  Sol·licitar els rols següents.
 • Lectora: revista de dones i textualitat
  Sol·licitar els rols següents.
 • Llengua & Literatura
  Sol·licitar els rols següents.
 • Mètode
  Sol·licitar els rols següents.
 • Miscel·lània Litúrgica Catalana
  Sol·licitar els rols següents.
 • Omnis Cellula
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista d'Història de la Filosofia Catalana
  Sol·licitar els rols següents.
 • Quaderns Agraris
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de l'Alguer
  Sol·licitar els rols següents.
 • Recursos de Física
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Micologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Dret Privat
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Musicologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Pedagogia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Sociologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Dret Històric Català
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de la Societat Catalana de Química
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Física
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Tecnologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics
  Sol·licitar els rols següents.
 • Terminàlia
  Sol·licitar els rols següents.
 • TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments
  Sol·licitar els rols següents.
 • Treballs de la Societat Catalana de Biologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Treballs de la Societat Catalana de Geografia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Treballs de Sociolingüística Catalana
  Sol·licitar els rols següents.