, Universitat Politècnica de Catalunya

  • Terminàlia Núm. 6: desembre 2012 - Ressenyes
    Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) (2012). Lèxic panllatí de l’energia eòlica [recurs en línia]. Gatineaux: Bureau de la Traduction du Gouvernement du Canada, 505 p.
    Resum  PDF