[1]
E. Llopart-Saumell, “La (inter)relació entre la funció comunicativa dels neologismes i el procés de formació”, Terminàlia, no. 16, pp. 7–17, Jun. 2017.