(1)
Montesinos López, A. I. La Terminologia Catalana De l’àmbit De La informàtica a través Del Temps I Dels Reculls terminològics. Terminàlia 2013, 7-16.