(1)
Fontova i Hugas, G. La Producció terminològica d’Oriol Casassas. Terminàlia 2013, 60-64.