(1)
Joan Casademont, A. Les Bases De Dades De col·leccions De Museus: Una Revisió terminològica Per a La recol·lecció Eficaç d’informació. Terminàlia 2013, 17-25.