(1)
UPF, I. Publicitat: Màsters De l’IDEC-UPF. Terminàlia 2012, 84.