(1)
Bach Martorell, C.; Martí i Llobet, J. De Terme a Mot Comú. El Paper Dels Diccionaris. Terminàlia 2012, 26-32.