(1)
Bruch, L.; Plaza, J. Vocabularis d’oficis: Boters I Basters. Terminàlia 2011, 39-40.