(1)
, T. C. de R. Presentació. Terminàlia 2010, 6-7.