(1)
la Secció, E. de. [Introducció]. Terminàlia 2010, 47.