(1)
Santanach Suñol, J. Recerca, Universitat I Llengua Catalana. Terminàlia 2023, 2, 68-75.