(1)
Redacció, C. de. Entrevista Completa a La Versió electrònica. Terminàlia 2020, 2, ENT1-11.