(1)
Solivellas, I. La Composició Culta: Estudi Teoricodescriptiu. Terminàlia 2018, 7-13.