(1)
Nunes, J. La Terminologia Dels Sistemes d’informació geogràfica. Terminàlia 2018, 39-43.