(1)
Vila Rigat, M.; Bidon-Chanal Badia, Àxel; Egea Puigventós, Àngels. La Terminologia En La Construcció De Les ciències gastronòmiques. Experiència Docent En El Grau De Ciències Culinàries I Gastronòmiques. Terminàlia 2017, 57-58.